Project A: Kindercreche


Stichting-Heyoka heeft een "kindercrèche" volgens de native beginselen.

De aanzet hiertoe was:
Uit ervaring, bij het organiseren van feesten en manifestaties hadden de medewerkers geconstateerd, dat de opvang van kinderen nog al eens te wensen overliet.

Stichting Heyoka is vernieuwend en daarom lag het voor de hand dat de initiatiefnemer Chief-HEYOKA voor de native beginselen koos.


De hoofddoelstelling hierbij is dat de kinderen zo dicht mogelijk bij de natuur staan. Enerzijds door ter plaatse iets te organiseren, anderzijds door het kindercrèche project in en rond een van de locaties van Stichting-Heyoka te vestigen.

Voor meer informatie
contact(at)stichting-heyoka.org
06-54688956