Over de Stichting

Heyoka is een stichting die in het leven is geroepen door Chief-HEYOKA op 2 juli 1996.

Chief-HEYOKA is native Canadian van geboorte, waar dan ook de grondbeginselen van de stichting zijn ontstaan. Het is een eigen initiatief waarvan het draaiboek op pure levenservaring is gebaseerd.De stichting heeft ten doel activiteiten te ontplooien tot herstructurering van de kunst en cultuur in al haar facetten, in het bijzonder door middel van muziek.
Middels deze activiteiten ondersteund ze mensen met onder andere beperkingen en minderbedeelden met allerlei hulp vraagstukken.

De stichting tracht het vooromschreven doel te bereiken door:
1. Het organiseren van projecten, workshops en cursussen
2. Het verrichten en laten verrichten van wetenschappelijk onderzoek
3. Het organiseren van totaal-theater en exposities